Marketing Kompetencyjny Business Marketer

Marketing Kompetencyjny – Mindmapa

Co to jest marketing kompetencyjny?

Pierwszym, choć nie jedynym celem tego typu działań jest zwiększenie wiedzy potencjalnych klientów w obszarze funkcjonowania naszej organizacji. Oznacza to dostarczanie wartościowej i przydatnej w praktyce wiedzy, której poszukują potencjalni klienci. Ważne jest to, że wiedza ta musi pochodzić z obszaru naszej organizacji – ma być dowodem posiadania najwyższych możliwych kompetencji w interesującym klienta obszarze.

W czystej postaci oznacza to, że każda treść i komunikat, jaki tworzy nasza organizacja ma zwiększyć poziom wiedzy potencjalnych klientów w interesującym nas obszarze.

Praktyka ta mieści się w definicji content marketingu, choć skupia się na procesie budowania wiedzy po stronie potencjalnego klienta. Ważnym wyróżnikiem będzie dzielenie się wiedzą, która funkcjonuje w naszej organizacji.

Content marketing zakłada wykorzystywanie również zewnętrznych ekspertów czy zapożyczanie z innych źródeł– tzw kurację treści z zachowaniem oczywiście wszelkich reguł prawa własności intelektualnej.

Całość artykułu dostępna jest na łamach serwisu Marketerplus.pl.

Jest to artykuł z serii ABC Marketingu B2B.

Zapraszam do obejrzenia Mindmapy, która streszcza ten artykuł .

  • Mindmapa jest udostępniona w trybie prezentacji, przechodzisz przez kolejne gałęzie używając strzałek na dole mindmapy lub strzałek na klawiaturze.
  • Jeżeli chcesz obejrzeć mindmapę na pełnym ekranie, skorzystaj z tego linku
  • Jeżeli chcesz tworzyć takie mindmapy, skorzystaj z tego linku afiliacyjnego. Jeżeli zrobisz kiedyś upgrade do płatnej wersji -cena dla Ciebie się nie zmieni a ja też coś z tego będę miał 🙂

Otwórz mapę w pełnym oknie przeglądarki:

 

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*