Czerwiec 2018

Customer Success Mangement w B2B

Czyli jak zapewnić sobie stabilną bazę przychodu w modelach usługowych i abonamentowych. Z artykułu dowiesz się min. o tym co zrobić aby zapewnić stabilność dochodu z umów odnawialnych lub subskrypcyjnych…